Followers- Jalinan Ukhuwah

Thursday, December 13, 2012

Wisata Rohani 3b: MABIT- Malam Bina Iman & Takwa

 Foto:  Tabung Infaq Palestin juga berjalan sepanjang program MABIT ini. Forum berakhir jam 1.30 pagi.

Foto: Wakil KHM, adik Afif UIA, membicarakan kejayaan Bisnes Yahudi


No comments: